Woning leaseplan

Thuis/Producten / Woning leaseplan
Bespaar € 100.000 met het Woning Leaseplan

Introductie

In alle onderstaande voorbeelden, gaan we uit van een lening van € 235.000 met een looptijd van 30 jaar, op basis van annuïteiten (de aflossing en rente).

 

Reguliere Hypotheek

Banken in Nederland rekenen bij hypotheken structureel 2,5% per jaar meer rente dan wat ze zelf op spaartegoeden betalen, die bij hen worden aangehouden. Ter vergelijking: in Denemarken mogen banken volgens de wet maar een rentemarge van ongeveer een half procent per jaar rekenen. Het verschil van 2% rente per jaar, betekent dat banken in Nederland bij een hypotheek van € 235.000 in dertig jaar tijd € 100.000 (honderdduizend euro) teveel kost!

 

De meeste mensen lenen nu voor een rentevaste periode van vijf jaar of langer en betalen daarover ongeveer 5% rente per jaar. Dit percentage bestaat uit vergoedingen voor spaarders en de kosten die de verstrekker in rekening brengt. Voor een lening van € 235.000 betaalt men een totaalbedrag van € 460.000 in 30 jaar waarvan € 225.000 rente.

 

De JAK hypotheek

Bij de JAK bank, een Zweeds initiatief, betalen mensen geen rente, wel een 2,5% vaste marge per jaar voor het dekken van kosten van de JAK. Voor een lening van € 235.000 betaalt men bij 30 jaar in het totaal € 337.000 waarvan € 102.000 voor JAK is. Dit is ongeveer evenveel als wat banken nu aan kosten doorberekenen. Tot zover lijkt het initiatief van dit duurzame alternatief te kloppen.

 

Bij de JAK is men verplicht om deel te nemen aan een spaarplan, waarbij men een vergelijkbaar bedrag als wat men leent, aanvullend moet sparen. In de gehele leenperiode moet men bij de JAK blijven sparen. En nu komt het. Over het spaartegoed krijgt men geen rente of compensatie voor inflatie in welke vorm dan ook. Wanneer men het gemis aan rente en compensatie, over die 30 jaar bij elkaar optelt, dan kom je ongeveer op hetzelfde bedrag uit wanneer je een reguliere hypotheek hebt. Een JAK hypotheek is dus net zo duur als een reguliere hypotheek.

 

B of Joy Woning Leaseplan

Bij B of Joy betalen mensen geen rente. Wel betalen ze indien mogelijk, een variabel f.e.e.s rendement aan spaarders die het geld beschikbaar stellen. En een marge van 0,5% aan de coöperatie, om de kosten te dekken. De hoogte van het rendement is afhankelijk van de jaaromzet en de gemiddelde loonsverhoging in Nederland. De totaal kosten van het woning leaseplan kwamen in 2013 uit op 2,5%. Een woning van € 235.000 kost in dit voorbeeld via het 'woning leaseplan', met een termijn van 30 jaar € 360.000 euro. Dit in vergelijking met de 460.000 euro bij de reguliere- en JAK hypotheek. Dat scheelt dus minimaal 100.000 euro in een looptijd van 30 jaar. En ja, dat geldt ook voor de hypotheken van de zogenaamde hedendaagse duurzame banken.

 

De hoogte van de marge van 0,5% onkostenvergoeding voor de coöperatie is gebaseerd op het “Hypotheek Obligatie Systeem” wat men in Denemarken gebruikt. Hier schrijft de wet voor hoeveel marge een geldverstrekker mag rekenen. De praktijk heeft in twee eeuwen bewezen dat deze marge voldoende is. Deelnemers van het woning leaseplan worden geacht deel te nemen aan de Levensloopspaarregeling.

 

Levensloopspaarregeling

Om gebruik te kunnen maken van het woning leaseplan, is het noodzakelijk om deel te nemen aan de levensloopspaarregeling. B of Joy is een volreserve bank, wat betekent dat zij niet meer geld uitgeeft, dan dat er binnen komt. De levensloopspaarregeling speelt daarin een belangrijke rol bij het woning leaseplan. Het zorgt voor de dekking van het woning leaseplan. Daarnaast spaar je met de levensloopspaarregeling voor je aanvullend pensioen. Deze spaarregeling is inflatiebestendig.

 

Onze overheid maakt de sociale zekerheid steeds schraler. Zodoende wordt het voor werknemers steeds interessanter om hier aan mee te doen. De Levensloopspaarregeling is gebaseerd op het systeem wat men in Singapore heeft en in de praktijk al meer dan 50 jaar bewezen heeft goed te functioneren. Mensen die deelnemen aan de levensloop- spaarregeling krijgen over hun spaartegoed een f.e.e.s rendement toegekend.

Doe mee...