Waardevast sparen

Thuis/Producten / Waardevast sparen
Waardevast sparen met B of Joy

Sparen in euro’s

Bij het sparen in euro’s krijg je bij minimaal 5 jaar vast, vanwege de euro inflatiegevoeligheid, per jaar een f.e.e.s rendement op kapitaal uitbetaald. Zo behoudt jouw spaargeld zijn waarde (koopkracht). Deelname aan de waardevaste URA is ook mogelijk. In 2013 was het rendement op jaarbasis ongeveer 2,5 procent. Reguliere banken gaven toen ongeveer 1,83 procent rente. Inmiddels overwegen de banken negatieve rente in te voeren.

 

Sparen in URA’s

Euro’s kunnen in begin fase 1 tegen een koers van één op één worden omgeruild naar URA’s. Naarmate de omzet van euro’s naar URA’s stijgt, groeit ook het investeringsprogramma van onderliggende waarden. De URA komt dan in fase 2. De waarde van de URA zal stijgen ten opzichte van de euro. De URA is een interne munt die de B of Joy leden vrijelijk onder elkaar gebruiken. De URA is waardevaster dan goud. Dit komt doordat alle investeringen onder en met de URA in de reële economie worden geplaatst. Deze investeringen geven bij 5 jaar vast, financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal rendement (f.e.e.s) op kapitaal. Meer info over de URA.

 

Duurzaam maatschappelijk verantwoorde investeringen van B of Joy zijn:

 • Schone energie zoals waterkracht, zonne- en windenergie, watergas en waterstof.
 • Biologische levensmiddelen via permacultuur, winning zuiver irrigatie- en drinkwater.
 • Betaalbare huisvesting via leegstaande gebouwen en ecologische nieuwbouw.De waardevaste munt URA
 • Technische innovatie, midden- en kleinbedrijf (MKB) en lokale economieën.
 • Rechtvaardig ondernemen en (jonge) mensen die positieve verandering geven.
 • Preventieve gezondheidszorg en nieuwe methodieken die ziekte genezend werken.

Waardevast sparen in het kort

 • B of Joy leden kunnen sparen in euro's en URA's.
 • Jouw spaartegoed is optioneel onbeperkt opneembaar.
 • Na bezit bankvergunning, geen minimum inlegbedrag vereist.
 • Online, 7 dagen per week, 24 uur per dag overzicht op je spaargeld.
 • Standaard jaarlijkse betaling van rendement op kapitaal bij 5 jaar vast.
 • Je ontvangt jaarlijks een specificatie voor jouw aangifte inkomstenbelasting.
 • Duurzaam geïnvesteerde URA spaartegoeden geven bij 5 jaar vast extra rendement.
 • Alleen investeringen in duurzame maatschappelijk verantwoorde lokale reële (echte) economieën.
 • URA’s sparen is waardevaster dan goud, dankzij investeringen in de reële economie en geeft f.e.e.s rendement op kapitaal.

Investeringsvoorbeeld: The Blue Economy en overige zaken die B of Joy leden via de Algemene Vergadering aandragen. Voorbeeld: Een 30 jarige investering in zonne-energie geeft 3% tot 4% rendement per jaar op een spaar-investeringsrekening. Dat geeft ten opzichte van jouw huidige pensioenvoorzieningen meer zekerheid in de vermogensopbouw. De investeringen zijn dienstbaar aan de mens die ze gebruikt. 

Doe mee...