Investeringsprogramma's

Thuis/Producten / Investeringsprogramma's
Investeringen veranderen alles wat wenselijk is

Dankzij ons bail-free product worden de investeringsprogramma’s stap voor stap geactiveerd. Producten als de URA munt, hypotheekvormen en debiteurenservice zullen ook zeker volgen. Mensen die hun vermogen via bail-free beschikbaar stellen, hebben net als B of Joy als doel: het (mede) creëren van een rechtvaardige samenleving en een gezonde (lokale) economie.

 

B of Joy investeringen in mensen en bedrijven, zijn grotendeels gebaseerd op onze visie en missie. In de samenwerking met mensen en bedrijven zijn onze visie en missie ook van belang. Onze investeringsprogramma’s groeien op organische wijze, gelijk een moestuin. Hierna volgen enige investeringsvoorbeelden die ons inspireren, waar we in samenwerken of zelf in gaan investeren.

 

B of Joy inspiratie

  

Voor meer informatie over deze vorm van ondernemen klik je hier!


 

B of Joy samenwerking

Sta je open voor echte samenwerking? Heb je iets concreets toe te voegen aan B of Joy als manifestatie? Klik dan op de Doe Mee knop. 

Doe mee...

 

 

 

 B of Joy investeringen

De hieronder geplaatste investeringsvoorbeelden geven B of Joy denkrichting aan. In hoe zij als coöperatie wenst te investeren. Bij een deelname van meer dan 10.000 ELC houders zal B of Joy coöperatie worden geactiveerd. Vanaf dat moment zullen ELC houders, als mede eigenaar van B of Joy, inzage en medezeggenschap hebben over grote investeringen. Tevens kunnen ELC houders investeringsprojecten aandragen. Voor die tijd worden geen ELC gelden gebruikt voor investeringen.

Als men leest: B of Joy investeert in ...., dan is dat nu nog uitsluitend als een product en handelsnaam van United People Foundation (UPF). Het zijn de UPF teamleden die middels uren, arbeid, kennis en materialen, investeren in de reële economie. Een voorbeeld is Earthmedia die ook in B of Joy investeert. Het geeft een versterkend effect op elkaar. En zo horen investeringen ook te zijn.

B of Joy doet niet aan speculaties of bonussen en gaat in de toekomst geen risicovolle investeringen doen. UPF doet dat evenmin. Een Goed Beheer van Al het Leven, betekent ook een goed beheer van geld. Lees als ELC houder of geïnteresseerde ook eens de punten 1.3., 3.3. en 3.4. op pagina FAQ.

 

    


 

Media met eerlijke en bewuste concepten Earthmedia is een dynamisch multimedia communicatie bedrijf dat open staat voor echte innovatie en positieve veranderingen. Door op een eerlijke en duurzame manier te ondernemen, willen zij de uitputting en verharding in de samenleving mee helpen oplossen. B of Joy werkt samen met Earthmedia.

Door hun potentie, visie, missie, ondersteunende rol naar derden en bevorderen van bewustzijn, investeren wij via onze investeringsprogramma’s in Earthmedia. Earthmedia combineert zijn ideële doelen met duurzame commerciële bezigheden. Daarmee garandeert zij anderen en zichzelf een stabiele onderneming te zijn. Voor meer informatie klik je op hun logo.


 

 Herbestemming kantoorpand tot woonbestemming  Herbestemming pand tot woonbestemming

Innovatieve huisvesting. In Nederland staat al decennia lang meer dan 6,5 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Evenzo is er, met name in de steden, een gebrek aan betaalbare huisvesting voor jongeren, studenten, starters en kleine huishoudens en idem ondernemers. Wij vragen: waarom doen we niks met lege kantoorpanden? B of Joy pakt via zijn investeringsprogramma’s de woningnood en leegstand aan door leegstaande gebouwen definitief te transformeren naar woonbestemming.

 

Daarmee wordt het woningaanbod vergroot, eigenaren van leegstaande kantoren een uitkomst geboden en tevens een sociaal aanvaardbare huur- of koopprijs gerealiseerd. Door een unieke gecombineerde opzet van bedrijfsactiviteiten en wonen, wordt sociale samenhang tussen de bewoners gestimuleerd en tegelijkertijd het verval van de bestaande gebouwen en zijn omgeving tegengegaan. Evenzo wordt de locale werkgelegenheid en economie gestimuleerd. Over tijdelijke omzetting van leegstaande gebouwen kan je hier verder lezen. Of klik hier om te kijken naar een nieuw leven voor lege kantoorpanden.


 

    

Voor meer informatie over Permacultuur klik je hier of hier!


 

Binnenkort plaatsen wij in deze rubriek meer informatie over onze investeringsprogramma’s.

Doe mee...