Debiteurenservice

Thuis/Producten / Debiteurenservice
Wij kunnen je onderneming administratief 100% ontzorgen

Algemeen

Met onze Debiteurenservice kan je de betaling van je facturen 100% door ons laten bevoorschotten. Na aftrek van 10% voor de bijdrage aan ons Omslagsysteem (onze variant op de G-rekening), schieten wij per saldo netto 90% van de betaling van de facturen voor. Banken en factoringmaatschappijen schieten meestal maar 60% tot 70% van de debiteurenstand voor. De aan ons betaalde bijdrage aan het Omslagsysteem, kun je na drie maanden verrekenen met de belasting.

 

Door onze bevoorschotting van de facturen, wacht je gemiddeld 46 dagen korter op betaling van de facturen. Daarnaast beschik je, vrijwel direct na het versturen van de facturen over middelen om bestellingen te doen bij B of Joy coöperatie. B of Joy leden kunnen via de coöperatie zowel kopen en verkopen. Leden kunnen vraag en aanbod advertenties plaatsen in B of Joy marktplaats, de bedrijvengids en webwinkel.

Je kan ook een aanvraag doen om het tegoed bij B of Joy naar jouw externe bankrekening over te boeken. Bij het product Debiteurenservice wordt ook het debiteurenbeheer en risico dat de debiteur niet betaalt, door B of Joy overgenomen. Het product Debiteurenservice kun je gebruiken voor verkoop aan zakelijke en particuliere leden van B of Joy en ook voor verkoop aan zakelijke klanten die niet lid zijn van B of Joy. Zakelijke klanten krijgen een basisaccount, waarmee ze alleen goederen en diensten van de coöperatie kunnen afnemen.

 

Voorwaarden

Om gebruik van Debiteurenservice te kunnen maken, moet je zakelijk lid van B of Joy zijn. Indien je Debiteurenservice ook wilt gebruiken voor de verkoop aan zakelijke klanten die niet lid zijn, dan kan dit. Deze zakelijke klanten (niet leden) moeten dan wel lid worden van B of Joy en vervolgens een zakelijk account en Gebruikslimiet aanvragen. Dit is voor het effectueren van de bevoorschotting en het van toepassing zijn van de verzekering, voor het geval de debiteur niet betaalt. Het is van belang dat de kopende leden en zakelijke klanten de door jou verzonden facturen in ons systeem accorderen.

Dit kan met een mobiele telefoon of via internet. Bij het sturen van de factuur, krijgt de afnemer een e-mail met het verzoek om akkoord te gaan met betaling van de factuur. Alleen als deze akkoordverklaring is gegeven, is betaling van de factuur verzekerd en schieten wij de betaling van de factuur voor. Bevoorschotting van facturen waarvan wij de betaling niet kunnen innen, omdat er sprake is van een dispuut, wordt door ons 100% teruggedraaid. Bevoorschotting van facturen waarvan wij de betaling niet kunnen innen omdat een kopend lid of zakelijke klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen, draaien wij voor 20% terug.

 

Kosten

Voor de meeste bedrijven - en MKB bedrijven in het bijzonder - is gebruik van factoring bij een factoringmaatschappij veel te duur. Door ons uniek concept hebben wij de kosten sterk teruggebracht tot een transactievergoeding van 0,5% van het bedrag dat wordt gefactureerd en/of anderszins wordt betaald. Deze transactiekosten dienen voor het dekken van het risico dat kopende leden en zakelijke klanten niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. Over het tegoed dat je bij B of Joy hebt opgebouwd en naar je bankrekening buiten de coöperatie overboekt, wordt 2% aan kosten in rekening gebracht.

Doe mee...