Het bail-free product

Thuis/Producten / Het bail-free product
De financiële ark van Noach

The City of LondonVoordat wij je informeren over het bail-free product, willen we jou attent maken op een aantal ontwikkelingen in de EU. Vanwege deze ontwikkelingen hebben wij bail-free ontwikkeld voor bedragen vanaf 100.000 euro. Wat in Cyprus gebeurde, kan vanaf nu alle burgers met een spaartegoed van meer dan 100.000 euro overkomen. Deze informatie hebben wij hier niet neergezet om je bang te maken, maar om je te waarschuwen. Wij adviseren je om zelf onderzoek te doen. De onderstaande ontwikkelingen zijn vrij te vinden en de overheid is er eerlijk over, maar bedekt het wel. Het is een kwestie van goed lezen. Onderaan vind je een aantal verwijzingen naar openbare pagina's, die het onderstaande verduidelijken. Daarnaast komt er dagelijks nieuwe informatie vrij.

 

Wist je dat:

1.   de EU bankenunie(1) geld mag afromen van spaarders die meer dan 100.000 euro op de bank hebben. Wat er op Cyprus (Laiki Bank), in Nederland (SNS Reaal) en Spanje (Bankia) gebeurde, kan nu bij elke bank(2) binnen de EU gebeuren.
2.   spaartegoeden van meer dan 100.000 euro binnen de EU niet meer veilig zijn? Er gaan binnen de EU zelfs stemmen op om de drempel op het afromen van spaartegoeden naar 40.000 of zelfs 21.000 euro te verleggen.
3.   alle banken in 2014 een strenge stresstest ondergingen en dat er waarschijnlijk een groot aantal banken wordt geherkapitaliseerd? En dat het benodigde geld voor de herkapitalisatie ten laste van je belastinggeld (ESM) en spaarrekening(3) komt?
Coat of arms of Guernsey4.   het ESM(4) (Europese Stabiliteitsmechanisme) oorspronkelijk in het leven is geroepen om, via een (o.a. door Nederland getekende) blanco cheque, vanuit solidariteit andere EU landen te redden?
5.   het afgelopen jaar de Europese ministers van Financiën besloten hebben dat het ESM ook banken mag redden met jouw belastinggeld ter vervanging van de bail-out?(5)
6.   het IMF een voorstel(6) heeft gedaan om eenmalig 10% van alle spaartegoeden(7) van burgers binnen de EU af te nemen?
7.   uw geld veilig is op plekken waar grote bedrijven en royalty’s hun spaartegoeden aanhouden?
8.   B of Joy je kan helpen met het veilig stellen van spaartegoeden boven de 100.000 euro?
9.   wij jouw geld duurzaam investeren en van geld een middel maken in plaats van een doel?
10. wij rendement (f.e.e.s) geven op alle spaartegoeden die voor minimaal 5 jaar beschikbaar worden gesteld om een gezonde economie en rechtvaardige samenleving te creëren?

11. per 01-01-2016 alle banken in de EU onder het bail-in regime vallen? Spaargeld vanaf € 100.000 nu vogelvrij verklaard is?(15)

12. ATTENTIE: 20-11-2017 | ECB wil af van de deposito garantie's tot € 100.000 op uw spaargeld.(16)

 

Een gezonde samenleving en economie creëren

Het product bail-free is uitsluitend ontwikkeld voor bedragen boven de 100.000 euro. We nodigen je uit om alle informatie aandachtig te lezen. Bail-free zorgt niet alleen voor bescherming en waardevastheid van jouw kapitaal, maar is ook een duurzame investering(8). Het doel? Een gezonde samenleving en economie creëren. Alle activiteiten van B of Joy geven financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal rendement (f.e.e.s), zo ook bail-free.

 

Het ledenkapitaal van B of Joy

The Isle of Man

B of Joy houdt minimaal kapitaal aan bij banken die onder het EU bail-in regime vallen, omdat wij ons geld niet kwijt willen. Via onze donateurs, medestanders en eeuwigdurende ledencertificaat houders(9) bouwen wij vermogen op om te voldoen aan een belangrijke voorwaarde in de aanvraag van een bankvergunning. Ons uitgangspunt is een Goed Beheer van Al het Leven, dus ook van geld.

 

Plaatsen waar de EU geen grip op heeft

Wij hebben ons geld binnen Europa veilig gesteld door te bankieren waar alle multinationals, banken, adel, koninklijke families en de machtigste families op aarde ook bankieren. Daar is ook jouw geld veilig. Enkele veilige plaatsen waar de EU en bankenunie geen grip op heeft zijn City of London(10), Jersey(11), Guernsey(12) en Isle of Man(13). Ten opzichte van het grote geld dat royalty’s en grote bedrijven daar aanhouden, hebben wij een verschil aangebracht in ons ondernemen. B of Joy houdt volledige openheid van zaken met de Nederlandse fiscus over alle ingebrachte vermogens. De heffing van vermogensbelasting verandert dus niet.

 

Bail-free, een oplossingsgericht product

Via Bail-free zorgen wij voor waardevastheid van vermogen, door een f.e.e.s rendement uit te betalen op het vermogen dat minimaal 5 jaar beschikbaar is gesteld. Zo behoudt jouw geld zijn waarde t.o.v. de inflatiegevoeligheid van de euro. Deelname aan de waardevaste URA is ook mogelijk. Wij stellen enkele voorwaarden aan bail-free deelname vanwege onze doelstelling; een gezonde samenleving en economie te creëren.

 

Coat of arms of JerseyVia spaarinvesteringsrekeningen wordt een bepaald deel van de ingelegde gelden voor minimaal 5 jaar beschikbaar gesteld voor investeringen in de reële economie. Dat houdt in dat wij geld investeren in schone energie, betaalbare huisvesting, technische innovatie voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en zo meer. Kortom, investeringen die dienstbaar zijn aan de samenleving en lokale economieën. Het geeft hiermee een impuls aan onze economie en financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal rendement (f.e.e.s). Het andere deel van het ingelegde vermogen blijft opneembaar.

 

Overzicht minimum percentage en bedrag bij 5 jaar beschikbaarstelling

- van 100.000 tot 175.000 euro is het minimale investeringsdeel  20%
- van 175.000 tot 250.000 euro is het minimale investeringsdeel  30%
- van 250.000 tot 325.000 euro is het minimale investeringsdeel  40%
- van 325.000 tot 400.000 euro is het minimale investeringsdeel  50%
- van 400.000 tot 500.000 euro is het minimale investeringsdeel  60%

Als bail-free deelnemer mag je er voor kiezen om meer dan het bovenstaande percentage te investeren. Bij hogere investeringspercentages geven wij, naast het f.e.e.s rendement, optioneel extra financieel rendement op vermogen dat vrijkomt uit alle investeringen in de reële economie.

 

Quotes uit de ministerraad

1.   Het opschonen van bankbalansen heeft prioriteit. Daarom moet er zo snel mogelijk een diepgaande analyse van de Europese bankbalansen plaatsvinden, waar nodig gevolgd door verplichte herkapitalisatie. (Veel EU banken staan er slecht voor, waar denk je dat ze het geld vandaan gaan halen?)
2.   Bij een eventueel faillissement van een financiële instelling, mag de rekening niet bij de belastingbetaler worden neergelegd. Het ‘bail-in principe’, waarbij aandeelhouders en crediteuren (lees: je spaartegoeden) als eerste worden aangeslagen, wordt leidend. Bron: rijksoverheid.nl(14)

 

Je spaar- en pensioengelden verliezen

Op de IMF website is onlangs een werkdocument verschenen, waarin wordt aangeven dat het voor steeds meer landen niet meer mogelijk is om uit hun schuldenberg te komen via economische groei. Uit de economische geschiedenis blijkt dat landen hun schuldenberg in dit soort situaties alleen nog kunnen verkleinen middels financiële repressie zoals: hoge inflatie, lage rente, kapitaalrestricties, extra belastingen, gedwongen bijdrage van pensioenfondsen en afwaardering van staatsobligaties. Met deze maatregelen is de kans groot dat je spaar- en pensioengelden ook hiermee in rook opgaan, als onze schuldenberg niet meer houdbaar blijkt te zijn. Meer weten? Download hier het IMF document.

Het is tijd om op te staan

B of Joy is net als geld geen doel op zich. Het is een middel om hogere doelen te bereiken. Ons hogere doel is een rechtvaardige samenleving en gezonde economie voor iedereen. Daar staat B of Joy voor. De eerste B staat ook voor Beweging. Een Beweging waarmee we Nederland teruggeven aan de burger. Als je geïnteresseerd bent in bail-free, meld je dan aan via contact. In een persoonlijk gesprek informeren wij je dan over de mogelijkheden.Contact UnitedPeople Foundation Bail-free is jouw financiële ark van Noach.

Gebruikte bronnen(1)   http://www.europa-nu.nl/id/vj05k11iqguz/oprichting_van_een_bankenunie
(2)   http://biflatie.nl/tag/bail-in/
(3)   http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/3903311-eurogroep-komt-met-cafeinevrije-bankenredding
(4)   filmpje 2 http://www.deblijeb.nl/waarom/ Het Europees Stabiliteitsmechanisme (EMS)
(5)   http://biflatie.nl/artikelen/economisch/bank-bailouts-versus-bbp/
(6)   Download hier   het rapport IMF report fm1302.pdf
(7)   http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/imf-pleit-voor-eenmalige-10-heffing-op-spaargeld/
(8)   http://www.deblijeb.nl/producten/waardevast-sparen.html
(9)   http://www.deblijeb.nl/doe-mee/
(10) http://nl.wikipedia.org/wiki/City_of_London
(11) http://nl.wikipedia.org/wiki/Jersey_%28eiland%29
(12) http://nl.wikipedia.org/wiki/Guernsey
(13) http://nl.wikipedia.org/wiki/Man_%28eiland%29
(14) http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/08/23/bankenvisie-solide-integere-en-concurrerende-bankensector.html

(15) http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/europese-bail-in-vanaf-2016-hoe-veilig-is-uw-spaargeld

(16) http://beurs.com/2017/11/21/ecb-wil-af-depositogarantie/210521

 

Achtergrondinformatie(A1) http://www.deblijeb.nl/over-ons/oplossing-financiele-crisis.html
(A2) http://www.smartknowledgeu.com/blog/2013/07/its-official-bank-of-cyprus-to-steal-47-5-not-10-of-bank-account-deposits/
(A3) http://www.nu.nl/economie/3380387/veel-kritiek-dijsselbloem-uitspraken-cyprus.html
(A4) http://www.nu.nl/economie/3511352/akkoord-regels-bij-laten-omvallen-banken.html
(A5) http://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2013/05/03/the-cyprus-bank-bail-in-is-another-crony-bankster-scam/
(A6) http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/rene-tissen/ineens-de-bankenunie-er
(A7) http://goudportal.nl/?itemstr=de-ecb-trekt-nog-meer-macht-naar-zich-toe
(A8) http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Centrale_Bank#Zetel_en_samenstelling
(A9) http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130930_1.en.html
(A10) http://www.stocktradingnieuws.com/eurozone-in-crisis/roofoverval-op-kalme-vrijdagavond.html
(A11) http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-biecht-van-de-bankier.html

 

Engelstalige updates(E1) 1 January 2016: The New Bank Bail-In System Goes Into Effect In Europe (28-12-2015)
(E2) His entire €100,000 savings were confiscated in a bank 'rescue' Bail-in scheme (29-12-2015)
(E3) There Are No Rules in Bank Bail-In; Only the ‘Principle’ of Theft (31-12-2015)