Visie en Missie

Thuis/Over ons / Visie en Missie
Investeren in mensen en een gezonde economie

Visie

Een Goed Beheer van Al het Leven staat bij ons centraal. Wij zien, gebaseerd op de Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM), een wereld van overvloed en vrede. Verspilling, onrecht, gif, oorlog en armoede behoren in het museum. Nieuw geld en B of Joy zijn slechts een middel om de samenleving te dienen en onze visie te leven. Vanuit natuurlijke groei ontstaat rendement dat ieder zijn leven tot een feest maakt. Hoe meer ons bewustzijn groeit, hoe meer we ontdekken dat alles mogelijk is. Wij zijn namelijk altijd zelf de verandering.

 

Missie

Wij houden ons bezig met het ontwikkelen en promoten van rechtvaardige innovatieve financiële producten en diensten, die uitsluitend dienstbaar zijn aan de samenleving. In samenwerking met anderen zorgen wij voor een gebalanceerde implementatie van B of Joy als dienstbaar product. De introductie van de URA als nieuwe munt hoort daarbij, zodat er zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in mensen en een gezonde economie. Wij brengen geld, dat tot doel is verheven, terug naar een middel, om ons leven gemakkelijker te maken. Onze producten en diensten dragen bij aan een samenleving die in balans is en die alleen op basis van een natuurlijke groei rendement geeft. Door de URA te introduceren op basis van uren en arbeid, brengen wij inflatie terug naar nul. De URA is daarmee waardevaster dan goud. Het resultaat is een samenleving waarin mensen weer samenleven vanuit respect en medemenselijkheid.

Doe mee...

 

Hoe het begon

Onze Visie en Missie is onder andere ontstaan door de vraag te stellen: waarom leven de meeste mensen vanuit een tekort? Dit terwijl onze Aarde laat zien dat er een harmonieus ecosysteem van overvloed is. Door het spoor van geld te volgen kwam het antwoord. We hebben (bijna) alles uit handen gegeven aan een kleine groep mensen. Het onderstaande plaatje laat zien hoe het zit.

 

Henry Ford zijn uitspraak uit 1922 is inmiddels begonnen. Er is in onze samenleving een stille (r)evolutie gaande. Regeringen, multinationals, (centrale)banken en geld mogen nooit een doel op zichzelf zijn. Het mag er alleen zijn als een middel om de mens en zijn samenleving te dienen. B of Joy is zo’n dienstbaar middel.

 

 Follow the money and click here

 Meer weten over de organisatie Thrive? Klik hier voor de website en hier voor hun eerste film.