Oplossing financiële crisis

Thuis/Over ons / Oplossing financiële crisis
De kennis en ervaring van B of Joy

Het Chicagoplan

In augustus 2012 is door het IMF een moderne versie van het ‘Chicagoplan’ doorgerekend. Een plan uit 1930 voor full reserve banking. Het was toentertijd ontwikkeld om de financiële crisis op te lossen. Men overweegt nu het plan te gebruiken om de huidige financiële crisis op te lossen. De uitkomst van het Chicagoplan beoogt het ophouden van het bestaan van staatsschuld, sterke vermindering van private schulden en op langere termijn 10% meer economische groei.

 

Kennis en ervaring

Manipulatie van inflatie en rente

In mei 2013 heeft mevrouw van Dixhoorn, namens het Sustainable Finance Lab (SFL), een initiatief van Herman Wijffels, Peter Blom en Klaas van Egmond, contact gezocht met B of Joy. Dit om de haalbaarheid en voor en nadelen van het Chicagoplan te bespreken en de publieke discussie over geld(schepping) te stimuleren. De kennis en ervaring van B of Joy is gevraagd, voor het vormen van een juist oordeel over dit internationale voorstel en het bieden van een goed alternatief.

 

Belangrijke punten en oplossingen

In ons te downloaden verslag geven we weer wat het Chicagoplan is. Kort samengevat: deze wijze van full reserve banking is een ‘administratieve truc’, ten dienste van het oude systeem. Eveneens beschrijven we de functies van geld en gaan we in op de betekenis van full reserve banking in het Chicagoplan. We beschrijven zeer belangrijke punten en oplossingen, waarmee we het financiële systeem kunnen vernieuwen en verduurzamen. Punten die helaas niet in het Chicagoplan staan.

 

Een echt duurzaam systeem

De werking van ons voorgestelde ‘nieuwe’ systeem is overigens niet moeilijk te begrijpen. Wat we voor ons systeem nodig hebben, is een organisatie die administratief en juridisch lijkt op een kruising tussen een winkel en een bank. Op het moment dat we goederen en diensten (arbeid) aan deze organisatie leveren, wordt geld geschapen. Op het moment dat we goederen en diensten (arbeid) van deze organisatie afnemen, wordt geld uit de roulatie genomen. Meer weten?


> DOWNLOAD HIER ONS PDF VERSLAG. B of Joy is een product van United People Foundation (UPF) welke innovatieve financiële producten en diensten van, voor en door de mensen ontwikkelt en promoot.

Doe mee...