Fees

Thuis/Over ons / Fees
Onze kernwaarden op een rij

FEES als rendement

Zodra B of Joy aan de slag gaat als spaar- en investeringsbank wordt het feest. Door de pagina ‘Waarom’ te bekijken, begrijp je dat de verandering noodzakelijk is. B of Joy kan als middel voor die verandering zorgen. B of Joy werkt kostendekkend en betaalt Certificaat- en Bail-free-houders rendement uit. Dat rendement heet FEES, omdat het naast Financieel, ook Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement geeft. Deze kernwaarden dragen de hogere doelen van B of Joy.

 

Financieel

Financieel rendement

Voor waardevastheid en natuurlijke groeiOnze spaar- en investeringsprogramma’s zijn uitsluitend dienstbaar aan de samenleving. Geld wordt teruggebracht naar zijn natuurlijk niveau van ruilmiddel. Jouw geld wordt niet besteed aan renteheffingen, speculaties, beurs c.q. casino en bonussen. B of Joy beschermt jouw geld tegen de nieuwe bail-in regels die vanuit Brussel zijn opgelegd. Zoals je wellicht weet, laat de bail-in iedereen boven de € 100.000 straks meebetalen aan het ‘redden’ van banken. Cyprus was het voorbeeld.

 

Bij B of Joy is jouw geld veilig omdat het geld, onder jouw eigen controle, op jouw Bank staat. Je bepaalt zelf mee hoe we de spaargelden investeren in de reële economie. Wij investeren in producten en diensten die een rechtvaardige samenleving bevorderen. Ons volreserve bankieren betekent één op één sparen en investeren. Je geeft als bank niet meer uit dan er in kas zit. Dat geeft een natuurlijke groei waarbij onze bank stabiel en bestendig is. Zo kun je meedoen via de spaarinvesteringsrekeningen aan investeren in schone energiebronnen zoals zonne-energie. Dat is een voorbeeld van rendement die overeenkomt met natuurlijke groei. Het hogere doel achter Financieel rendement is dat we de economie weer gezond maken, zonder dat het ten koste gaat van iets of iemand. Een bijkomend gevolg is dat er ook rendement op het persoonlijke vlak is, dat niet in geld is uit te drukken.

 

Ecologisch

Ecologisch

Voor een goed beheer van al het levenSinds het ontstaan van de financiële crisissen is de overheid alleen nog maar bezig met het terugdringen van monetaire begrotingstekorten. Elke procent boven de 3% leidt direct tot politieke paniek. Afgelopen augustus passeerden we de ‘Overshoot Day‘ weer. Deze dag geeft aan dat we de volledige jaaropbrengst van de Aarde hebben opgebruikt. Vanaf die dag is er een ecologisch begrotingstekort van 36% voor de rest van het jaar. Moeten wij dit lenen van onze kinderen en kleinkinderen? Hoeveel geven wij nu werkelijk om de aarde en onze (klein)kinderen?

 

Het moet en kan anders. B of Joy staat voor rechtvaardige duurzame ontwikkeling en natuurlijke groei, zodat wij gebruik maken van de overvloed die de natuur geeft. Het huidige systeem van renteheffing leidt ertoe dat steeds meer geld en bezit in de handen komt van steeds minder mensen. Dit gaat ten koste van al het leven op aarde. B of Joy werkt met rendementen en investeert zoveel mogelijk in mensen, Midden- en Kleinbedrijf (MKB), schone energie-, water-, voedsel- en huisvestingsprojecten. B of Joy geeft de aarde en onze (klein)kinderen een goed beheer van al het leven terug.

 

Emotioneel

Emotioneel

Voor verbinding, vertrouwen en vreugdeWe hoeven niet meer moedeloos toe te kijken hoe het huidige financiële systeem onze geldzaken beheren. Wij hoeven ook niet meer aan hen te zijn overgeleverd, omdat de politiek weinig onderneemt. We kunnen het gewoon weer zelf gaan doen. We hebben een keuze! We gaan zelfs een eigen munt invoeren. Zo gaat B of Joy werken met de (digitale) munt de URA. Het beheren van ons eigen geld geeft de vrijheid aan de samenleving terug. Geld wordt weer een middel om ons te dienen.

 

Op het moment dat een goed beheer van al het leven weer aan onze horizon verschijnt, verbetert ook het algemene en emotionele welzijn van de mens. En dat is goud waard, want dat geeft ons levensvreugde. Vergelijk het met wanneer je denkt aan je dierbaren: een gevoel van verbondenheid waar we blij van worden. In zo'n gemoedstoestand hebben we meer over voor onze leefomgeving, medemens en onszelf.

 

Sociaal

Sociaal

Voor vernieuwing en medemenselijkheidVanuit overvloed ontstaan mooie nieuwe dingen. De kans op herstel van relaties, verbinding, vertrouwen, de economie en (levens)vreugde neemt toe. B of Joy gaat in eigen beheer pensioensparen. Deze gelden investeren we voor een lange termijn in onze economie. Bijvoorbeeld in lokale economieën met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de vele ZZP'ers.

 

B of Joy biedt het MKB en de ZZP'ers, die voor ruim 90% de ruggengraat en motor van onze economie zijn, een totaalpakket aan van financiële dienstverlening die een onderneming administratief werkelijk ontzorgt. B of Joy leden beschikken over een inkoopcollectief, marktplaats en bedrijvengids. B of Joy behelst een nieuwe vorm van verbinding in coöperatief bankieren, waarbij ieder lid sowieso mede-eigenaar is van de bank. Het sociaal rendement geeft vernieuwing in medemenselijkheid en verbetert het welzijn van de mensen in onze samenleving.

 

Transitie

Transitie

Voor een nieuw dienstbaar geldsysteemB of Joy transitie staat voor echte duurzame en rechtvaardige veranderingen op het gebied van Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement. Deze rendementen zorgen voor een andere kijk op de essenties en kernwaarden van ons bestaan, waarbij dienstbaarheid aan de samenleving weer normaal wordt. B of Joy transformeert een oud parasitair geldsysteem naar een nieuw dienstbaar geldsysteem.

 

Deze transitie heeft effect op de gehele samenleving, zoals bijvoorbeeld de economie, het belastingstelsel, de democratie, onze cultuur, technologie, instituties, energiemarkt, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, transportwereld, en natuur en milieu.

 

Wij zijn zelf de transitie. Het gaat om jouw vrije wil en de keuzes die je daarin maakt. Onthoud daarbij één ding: via renteheffingen krijgen wij geen duurzame banken. De doelstelling, ‘een goed beheer van al het leven’, past niet in het huidige systeem. Ethisch en economisch gezien zijn rente, inflatie en ongelimiteerde geldscheppingen een vorm van diefstal. Wij hebben recht op een financiële organisatie, die van ons allemaal is en waarbij geld geen doel, maar een middel is. Een ruilmiddel om ons leven makkelijker te maken. B of Joy is geen systeem, maar een (transitie)bank van, voor en door de mensen.