Een burgerinitiatief van professionals

Thuis/Over ons / Een burgerinitiatief van professionals
Bankieren vanuit een goed rentmeesterschap voor al het leven

Wij zijn bezorgde burgers die het initiatief nemen

Wij voelen ons als burgers bezorgd over het huidige systeem, de toekomst van onze aarde en samenleving. Iedere dag wordt ons geld minder waard en wordt er schaarste gecreëerd door rente te heffen. Daarnaast wordt er erg veel geld gecreëerd uit het niets, wat wederom bijdraagt aan waardevermindering van ons geld. Met dit initiatief, willen wij samen met jou een duurzame samenleving van welvaart creëren. Kijk naar de natuur. De natuur heeft de gewoonte om meer te geven dan zij nodig heeft. Dat is het bestaansrecht van natuurlijke systemen. Wij zijn een onderdeel van de natuur en kunnen op basis van die principes ons leven leiden.

 

De gevolgen

Doordat wij geld tot doel hebben verheven raakt ons systeem uit balans. De gevolgen zijn dat we steeds grotere bedrijven krijgen, omdat de efficiëntie moet toenemen, omdat wij goedkoper moeten produceren om de rente terug te betalen. Het resultaat is dat deze bedrijven manieren moeten bedenken om nog winst te maken. Dat zie je terug in hoe zij met klanten omgaan. Veel voedingsbedrijven zeggen dat ze ons willen voeden. Ze spreken over hoe gezond hun producten zijn, terwijl ze ondertussen zo goedkoop mogelijke grondstoffen in ons eten stoppen. Een andere manier om te bezuinigen is om op een goedkope manier grondstoffen aan de aarde te onttrekken. Kijk maar naar schaliegas. In plaats dat men zoekt naar alternatieven die milieuvriendelijk zijn, zoeken de huidige machthebbers krampachtig naar nog goedkope milieuverontreinigende grondstoffen. Wat zou er gebeuren als de farmaceutische industrie medicijnen maakt, die ons beter maken? Dan zagen ze de poten onder hun eigen stoel vandaan. De aandeelhouders willen geld verdienen en zij geven bestaansrecht aan de farmaceutische industrie. Dit is waar wij op dit moment staan. Willen wij dit nog?

 

Een financieel totaalconcept door UPF

B of Joy is als financieel totaalconcept bedacht door United People Foundation (UPF). Een stichting zonder winstoogmerk. UPF ontwikkelt en promoot innovatieve producten en diensten, die dienstbaar zijn aan de samenleving. UPF begeleidt het proces om van B of Joy een coöperatieve bank te maken. De UPF doelstelling is om een bijdrage te leveren aan de realisatie van een Goed Beheer van Al het Leven, zoals beschreven in de Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM).

 

Volreserve bank

B of Joy is een coöperatieve vereniging U.A. in oprichting. Het doel van B of Joy is om een volreserve rentevrije gemeenschaps- bank te worden. Volreserve betekent dat wij niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Huidige banken hebben vaak slechts 10% van hun waarde in echt geld in bezit. Vanuit goed rentmeesterschap voor al het leven kan men straks bij B of Joy betalen, sparen, lenen en investeren.

Doe mee...