Vrij en Blij ondernemen met de URA

Thuis/Nieuws / Vrij en Blij ondernemen met de URA
Share with


Vrij en Blij in de moestuin


Vrij en Blij Ondernemen met de URA

Op Youtube staat een nieuwe lezing online die je beslist moet zien.

Deze lezing uit 2022 bestaat uit twee delen en is voor ondernemers en alle mensen die het tij willen keren.

 

In deel 1 komt aan bod welke mechanismes de oude machten gebruiken om veel geld te onttrekken uit de reële economie en hoe men de samenleving onder controle houdt.

Er wordt een begin gemaakt met het delen  van de oplossingen om een andere koers te varen, waarmee we onze welvaart, welzijn en vrijheid kunnen behouden en terugnemen wat verloren ging.

 

De URA en het URA Platform creëren een eerlijke samenleving en een gezonde economie.

VIDEO : Vrij & Blij ondernemen met de URA deel 1


In deel 2 wordt dieper ingegaan op alle mogelijkheden die de URA en het URA platform bieden. Alles wat een ondernemer en medemens dient te weten komt aan bod.

Er wordt uitgelegd hoe de transitie in drie fases zal verlopen; wordt inzichtelijk gemaakt hoe een vreedzame transitie via meerdere fases, zonder nadelige effecten, in elk land mogelijk is .

 

Het doel is "Een goed beheer van Al het Leven' en daarmee komen WELVAART, WELZIJN en VRIJHEID voor elke URA-deelnemer in zicht.

VIDEO : Vrij & Blij ondernemen met de URA deel 2