United People Movement

Thuis / United People Movement
Burgers bepalen weer zelf wat er gaat gebeuren

De macht van de Europese Unie (EU), landelijke regering en euro is in handen gevallen van het grote geld. In VPRO Tegenlicht ‘Het Duitse alternatief’, legt hoogleraar Engelen van de Universiteit van Amsterdam uit hoe het zit. En wat blijkt? De EU en euro is er vooral voor het grote geld van aandeelhouders. Ook via de pagina Waarom? leggen wij nader uit, waarom ons huidige financiële systeem niet werkt, ten koste gaat van alles en niet duurzaam of rechtvaardig is.

Eenmaal bewust dat de huidige ‘macht’ ons burgers niet dient, kunnen wij massaal kiezen voor een eigen Beweging. Vergeet nooit: Samen zijn wij de verandering, echte macht en waarde. Als miljoenen mensen in beweging komen, bepalen wij weer zelf wat er in ons land gebeurt. De United People Movement maakt dit mogelijk, omdat ze gelijk een nieuw bancair systeem opzet. De macht over geldstromen bepaalt veel. Daarom is het als samenleving noodzakelijk om eigen baas te zijn over alle geldstromen.

Met de United People Movement en een eigen Bank hebben wij burgers de touwtjes weer in eigen handen. Het is tijd om op te staan. Het kan zo niet veel langer. Via referendumrechten bepalen wij burgers straks weer zelf wat er gaat gebeuren. Ook uit de onderstaande initiatieven blijkt een stille (r)evolutie al gaande. Het is een kwestie van tijd, goede wil, medemenselijkheid en veel echte samenwerking. Maak kennis met De 12 punten van verandering en doe mee!

Doe mee...

 


 

Moet Nederland uit de Europese Unie stappen?Het beste voor Nederland is een Europa van samenwerkende handelslanden, dat zich puur en alleen richt op een goed functionerende interne markt en goede economische concurrentiepositie in de wereld. Helaas ligt de focus daar niet meer op, omdat de Europese Unie ondanks een "nee" van de Nederlandse bevolking tegen de Europese grondwet, de macht naar zich heeft toegetrokken via het Verdrag van Lissabon.

Het Verdrag van Lissabon moet weg en daar moet een nieuw verdrag voor in de plaats komen. Een verdrag dat recht doet aan de belangen van Nederland. We moeten genoeg zeggenschap behouden om over onszelf en onze welvaart te kunnen beslissen. Om dat te kunnen bereiken, moeten we stoppen met de huidige Europese Unie (EU).

Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon stelt: "Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken." Nederland moet zich beroepen op dat artikel en uit de EU stappen. B of Joy en United People Movement zijn en blijven Apolitiek. In deze gaat het ons uitsluitend om het EU debat en artikel 50.

 


 

Samen zijn wij de verandering, echte macht en waardeGetuige het van o.a. VPRO Tegenlicht, TROS radar Extra, Alternatieve Media, het Boy of Joy team, Willem Middelkoop, Thierry Baudet, Geert Kimpen, Jos de Putter, Daniel van der Stoep, Ewald Engelen, Jerry Agema, Paul van der Sluis, Ronald Vosseberg en menig ander, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat ze worden bedrogen en financieel bestolen.

Michael van Peel verwoordt het in het onderstaande filmpje als volgt: "De banken swaffelen ons massaal in ons gezicht”. Hij vertelt in België dat er sinds de crisis van 2008 in feite niets is veranderd. Mensen doen niets en laten het tot op heden, zeer gelaten over zich heen komen. Zelfs na de VPRO Tegenlicht uitzending: De biecht van de bankier en Brandpunt reportage: De wraak van de rijken, bleef het vrij stil onder de mensenmassa.

Hoever moet het nog komen? Moet men de mens eerst nog beroven van zijn spaargeld en pensioen? Of denk je dat het bij Cyprus, Spanje, Portugal en Polen blijft? Of gaan wij, gelijk in IJsland is gebeurd en in Ierland nu gaande is, dit jaar massaal opstaan? IJsland luisterde naar zijn bevolking, gooide alle corrupte financiers en politici in de gevangenis en liet de grote casinobanken gewoon failliet gaan.

IJsland is HET voorbeeld geworden voor alle mensen en landen die de crisis ECHT willen oplossen. Het omslagpunt kwam door de IJslandse burgers ZELF, die een Beweging en stille revolutie op gang brachten. Via een referendum stemden de mensen voor het herschrijven van de grondwet. IJsland toonde aan, dat als burgers echt een koerswijziging willen, dit ook daadwerkelijk gebeurt. Wil je meer weten? Lees dan dit artikel en bekijk de onderstaande filmpjes.Doe mee...

 

Extra info: Overheid Polen confisceert pensioenen voor staatsschuld
Portugal legt beslag op pensioenfonds om schuldenberg te verlichten
Een openbaring in Tegenlicht: Waar Haal Je 160 Miljard Vandaan?

 


 


 

De 12 punten van veranderingDoor de mensen en haar samenleving te observeren, zijn De 12 punten van verandering ontstaan. Uit alle ingekomen reacties blijkt, dat De 12 punten van verandering in alle lagen van de bevolking leeft en positief wordt ontvangen. De 12 punten hebben dus waarde en draagvlak. Voor de United People Movement zijn het, op punt 11 na, proefballonnetjes. Punt 11 geeft het beheren van geld weer terug aan de samenleving. Daarmee bepalen wij weer zelf wat er gebeurt in onze samenleving.

Indien gewenst, kan punt 11 ook de United People Movement volledig ondersteunen waar het nodig zal blijken. De 12 punten van verandering vragen het draagvlak van miljoenen mensen. Optioneel kan de United People Movement de 12 punten ontwikkelen, indien de samenleving dat wenst. Hierbij worden de B of Joy en United People Foundation principes en uitgangspunten van meet af aan toegepast bij de architectuur van alle ondernemingen. Met het draagvlak van miljoenen mensen kunnen we de volgende punten realiseren:

1. United People Movement als Beweging en coöperatieve stem van de samenleving, die (mede) bepaalt wat er gebeurt in het land. Via bindend referendumrecht, bepaalt de bevolking wat we doen. Dit elimineert verspilling en geeft opbouwende energie terug aan de samenleving.

2. De United People Movement coöperatie en de samenleving houden toezicht op en geven advies aan een dynamische overheid en zakenkabinet. Deze beheren en regeren het land professioneel, zodat haar ingezetenen optimaal worden bediend. Dit zal de gehele samenleving rendement opleveren.

3. De United People Movement coöperatie zal een onderneming zijn met een sociaal-maatschappelijk karakter. Alle leden hebben één stem en collectieve voordelen. De certificaathouders bouwen eigen vermogen op. De aanschaf van ledencertificaten is laagdrempelig, zodat ieder burger kan meedoen.

4. De United People Movement coöperatieve onderneming wordt stapsgewijs eigenaar van gezondheidszorg, openbaar vervoer, bankzaken, voedselvoorziening, onderwijs, (groene) energievoorziening, infrastructuur en (verhuur) huisvesting. Alle certificaathouders zijn mede-eigenaar en hebben inbreng via één stem.

5. De United People Movement coöperatieve onderneming vormt een inkoopcollectief, dat te allen tijde de beste kwaliteit en inkoopprijzen bedingt voor alle leden op welk vlak dan ook. De inkoop mag niet ten koste gaan van, maar moet juist goed zijn voor de mens en alle overige levensvormen.

6. De United People Movement coöperatie geeft alle leden een voorwaardelijke aanvulling op het basisinkomen via de netto winst van de onderneming. Via de Algemene Ledenvergadering zullen de tarieven worden vastgesteld. Het zal enorme besparingen geven op de huidige uitkering- en controlesystemen.

7. Onder volledig toezicht van de samenleving, zal de dynamische overheid krachtig en rechtvaardig optreden tegen alle vormen van niet integer handelen zoals corruptie, onrecht, misbruik van (sociale) voorzieningen, misdaad, vervuiling, uitbuiting en overige overtredingen in het land.

8. De dynamische overheid zal iedereen een eenvoudig samenlevingscontract geven in het kader van persoonlijke verantwoordelijkheid. Hierin zijn stemrecht, ethiek, rechten en plichten van elke burger vastgelegd. Naar behoefte gaan instellingen mensen helpen en ondersteunen, in het samen naleven van het samenlevingscontract. Een goed beheer van al het leven staat hierin centraal.

9. Via het bindend referendumrecht van punt 1 worden alle belangrijke nationale, Europese en mondiale beslissingen genomen door de samenleving. Belangrijk zijn alle zaken die direct invloed hebben op de levenskwaliteit van meer dan 33% van alle inwoners van het land. Na publicatie van het beslissingsonderwerp, kunnen alle mensen binnen een week stemmen via internet.

10. De dynamische overheid zal een multidisciplinaire ordedienst vormen. Deze zal alle bestaande ordediensten verenigen en stroomlijnen, zodat deze de integere mens en alle overige levensvormen, maximaal kan dienen op het vlak van medemenselijkheid, orde, rechtvaardigheid, geborgenheid, vrede, harmonie, welvaart en veiligheid. Bijkomstig zal het rendement geven.

11. B of Joy zal naast de euro de URA munt invoeren als waardesysteem. De munt ontleent zijn waarde aan investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Metalen, edelstenen, voedingsmiddelen, waterstof, zonne-energie, waterkracht, vrije-energie en innovatieve mensen zijn daarin voorbeelden. De URA beschermt het nationale (werk) kapitaal en de natuurlijke groei. Het waardesysteem zal werken via onze coöperatieve (internet) bank.

12. De United People Movement streeft naar een maximale lastenverlichting voor iedereen, door onder andere af te schaffen: Overbodige regeltjes, controle en belastingen. De btw en loonbelasting kan worden afgeschaft en vervangen door 10% transactiebelasting. De lastenverlichtingen, besparingen en De 12 punten van verandering, geven een natuurlijke groei aan alle leden van de samenleving. Doe mee!

Doe mee...

 

De 12 punten van verandering kan je hier downloaden als PDF. (11-03-2018 tijdelijk niet beschikbaar).